Åkers Bergslag

 

I Åkers Bergslag kretsade livet i många hundra år kring järnframställningen.

 

Här finns gamla gruvor och hundratals kolbottnar, slagghögar och andra rester från sedan länge nedlagda järnbruk. Östra Sörmlands Gruvförening arbetar med att bevara traditionen kringgruvor och kolning.

 

I Åkers Bergslag finns idag hantverkare, konstnärer och kulturliv som håller bygden levande. Det finns också olika former av service till besökare – mat, logi och guidning.

 

Nätverket Åkers Bergslg samlar olika aktörer i bygden.

 

 

Pumpstocksborren vid Skottvång

 

Skottvångs Grufva

 

I Skottvång har det brutits järnmalm från 1500-talet fram till 1920 då gruvan lades ner när malmen tog slut. Malmen fraktades på slädar till Åkers Styckebruk där den blev till kanoner för den svenska stormakten.

 

Gruvan når ner till 245 meter, och gruvdrängarna fick klättra ner på stegar med karbidlampor som enda ljus. Det strömmade in vatten i gruvan som fick pumpas upp med hjälp av hästvindor och de sista hundra åren med kraft från en ångmaskin.

 

Idag är gruvan vattenfylld. Men gruvmiljön finns kvar med lavtorn, malmvagn och varphögar. I skogarna ner mot bruket finns också andra gruvor som Älgsjöbacken som var den sista i drift och lades ner 1945.

 

I den gamla maskinbyggnaden stod ångmaskinen. Där finns idag en restaurang som erbjuder både vällagad mat och levande musik året runt. För öppettider och program - se www.skottvangsgrufva.se eller ring 0158-25900.

 

Det gamla torpet Lövstugan är från 1700-talet, och har hyst många generationer gruvarbetare. 1990 flyttades torpet till Skottvång för att visa hur människor runt gruvan levde.

 

I kulturbyn finns också ett nybyggt hus med bastu och dusch, toaletter öppna för allmänheten och en möteslokal för Gruvföreningen. En bit upp i skogen ligger skogsarbetarbaracken Skumbo, byggd som en kopia från 1930-talet. Där kan dagens vandrare och andra gäster hyra in sig. Standarden är enkel: våningssängar, vedkamin och fotogenlampor.

Kolarkoja

Vad händer under gruvåret 2018

 

 

25 mars

Årsmöte

Konferenslokalen vid

Skottvångs gruva

kl. 11.00

 

14 juli

Tändning av årets kolmila

kl. 11.00

 

14-21 juli

Kolarveckan

dygnet runt

 

25 augusti

Gruvans dag

kl. 10.00-16.00

 

 

Gruvmuséet håller öppet från midsommar fram till mitten av augusti.

 

 

Vill du köpa kol?

Ring Åke Agneflo på:

0159-502 02

 

 

 

 

 

 

Länkar

 

www.vag223.se

www.skottvangsgrufva.se

www.akersbergslag.net