Östra Sörmlands Gruvförening bildades 1981 för att bevara den gamla gruvmiljön vid Skottvångs gruva och för att dokumentera gruvarbetarnas och kolarnas liv och villkor i Åkers Bergslag. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om föreningen och dess arbete.
Vill du bli medlem?

 

Som medlem i Östra Sörmlands Gruvförening stöder du föreningens arbete. Du får information om vad som händer och du är också välkommen att delta i arbetet både runt kolmilan, smedjan, muséet och runt gruvhistorien.

 

Medlemsavgiften är 100 kr/år (150 kr för familj).

 

Sätt in avgiften direkt på Bg 115-0754 och ange namn och adress.

 

Eller skicka namn och adress till:

 

Östra Sörmlands Gruvförening

c/o Ulla Thessén Held

Skottvång Ekeberga 1

647 92 Mariefred

 

Mail: info@osgf.se
Styrelsen:

 

Ordförande:

Ulf Sandström 070-85 85 825

ordforande@osgf.se

 

Sekreterare:

Ulla Thessén Held 0158-128 21

sekreterare@osgf.se

 

Kassör:

Åke Bergkvist 070-637 29 39

kassor@osgf.se

 

Ansvariga för kolmilan:

Ulf Sandström 070-85 85 825 och Lars Uno Sjöberg 073-055 46 07

 

Ansvarig för turistvärdar:

TBA

 

Turistvärdstelefon under juni-aug: 070-563 61 76

 

Ansvarig för uthyrning:

Thelma Benedicks 070-535 18 51

 

Mail till föreningen skickas till info@osgf.se

 


 Kolmilan klubbas i gryningsljuset. Under kolningen minskar milan i volym, och den måste slås ihop för att det inte ska uppstå luftfickor som kan orsaka bränder.

Vad händer under gruvåret 2020

 

 

29 mars

Årsmöte

INSTÄLLT PGA CORONA

 

11 juli

Tändning av årets kolmila

kl. 11.00

 

11-18 juli

Kolarveckan

dygnet runt

 

29 augusti

Gruvans dag

kl. 10.00-16.00

 

 

Gruvmuséet har öppet söndagar fram till midsommar och därefter tisd-sönd 12-17

 

 

Hantverkare?

Om du vill anmäla intresse av att ställa upp ditt stånd vid kolmilans tändning och/eller på Gruvans dag - skicka ett mail till info@osgf.se

 

 

 

Vill du köpa kol?

 

Ring Åke Bergkvist på

070-637 29 39

för att komma överens om möjlig tid för köp.

 

 

 

 

Länkar

 

www.vag223.se

www.skottvangsgrufva.se

www.akersbergslag.net

Kontakta oss