Östra Sörmlands Gruvförening bildades 1981 för att bevara den gamla gruvmiljön vid Skottvångs gruva och för att dokumentera gruvarbetarnas och kolarnas liv och villkor i Åkers Bergslag. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om föreningen och dess arbete.
Vill du bli medlem?

 

Som medlem i Östra Sörmlands Gruvförening stöder du föreningens arbete. Du får information om vad som händer och du är också välkommen att delta i arbetet både runt kolmilan, smedjan, muséet och runt gruvhistorien.

 

Medlemsavgiften är 100 kr/år (150 kr för familj).

 

Sätt in avgiften direkt på Bg 115-0754 och ange namn och adress.

 

Eller skicka namn och adress till:

 

Östra Sörmlands Gruvförening

c/o Ulla Thessén Held

Skottvång Ekeberga 1

647 92 Mariefred

 

Mail: info@osgf.se
Styrelsen:

 

Ordförande:

Gunnar Nygren 070-716 12 75

ordforande@osgf.se

 

Sekreterare:

Thomas Önnebro 070-272 16 33

sekreterare@osgf.se

 

Kassör:

Åke Bergkvist 070-637 29 39

kassor@osgf.se

 

Ansvariga för kolmilan:

Ulf Sandström 070-85 85 825 och Lars Uno Sjöberg 073-055 46 07

 

Ansvarig för turistvärdar:

TBA

 

Turistvärdstelefon under juni-aug: 070-563 61 76

 

Ansvarig för uthyrning:

Thelma Benedicks 070-535 18 51

 

Mail till föreningen skickas till info@osgf.se

 


 Kolmilan klubbas i gryningsljuset. Under kolningen minskar milan i volym, och den måste slås ihop för att det inte ska uppstå luftfickor som kan orsaka bränder.

Vad händer under gruvåret 2020

 

 

29 mars

Årsmöte

INSTÄLLT PGA COVID-19

 


Tändning av årets kolmila

INSTÄLLT PGA COVID-19

 

11-18 juli

Kolarveckan

dygnet runt

 

29 augusti

Gruvans dag

kl. 10.00-16.00

VI FÖLJER FHMs REKOMMENDATIONER:

BESLUT OM GRUVANS DAG KOMMER ATT TAS I BÖRJAN AV AUGUSTI

 

 

Gruvmuséet har öppet söndagar fram till midsommar och därefter tisd-sönd 12-17

 

 

Hantverkare?

Om du vill anmäla intresse av att ställa upp ditt stånd vid kolmilans tändning och/eller på Gruvans dag - skicka ett mail till info@osgf.se

 

 

 

Vill du köpa kol?

 

Ring Åke Bergkvist på

070-637 29 39

för att komma överens om möjlig tid för köp.

 

 

 

 

Länkar

 

www.vag223.se

www.skottvangsgrufva.se

www.akersbergslag.net

Kontakta oss