Smideskurser i SkottvångUnder hösten har det varit fyra smideskursen i Gruvföreningens smedja iSkottvång. Det kan vara högst fyra deltagare i varje kurs, och lärarenIvan Dahlstrand-Kamiyasu både visar och hjälper till under kursen. Någraav kurserna var för nybörjare och en av kurserna var inriktad påknivsmide. Den nya ässjan med fyra härdar fungerar utmärkt, och med egetkol från milan i Skottvång kunde kursdeltagarna smida fram allt frånkrokar till ljusstakar och knivblad.Till våren blir det fler kurser, datum blir klara i januari. Anmäl tillUlla Thessen-Held om du vill ha information: ullaeth@gmail.com